Ze současnosti ...

Cimbálová muzika Radošov hraje v současném složení od roku 2002, přičemž na postu primáše působí od roku 1990 Radim Havlíček. Pod jeho vedením se muzika těší vynikající pověsti proslulé temperamentní, dynamickou a přesnou hrou a virtuozitou svého primáše. Dokladem toho jsou pak četné úspěchy doma i v zahraničí, úspěchy na mnoha festivalech a řada ocenění, mezi něž patří též Cena diváka na Mezinárodním festivalu hudebních nástrojů lidových muzik 2002. Ten se nesl v duchu lásky a války a jeho úspěšné zvládnutí vnuklo muzikantům myšlenku rozvinout téma až do podoby prvního oficiálního CD. Úspěch a příznivý ohlas publika sklízí muzika rovněž na poli experimentálním. Za zmínku stojí projekt Láska a vojna & jazz, jímž otevírali druhý večer CZ-SK HELLO JAZZ VÍKENDU 2003, kde za doprovodu trumpetisty Františka Slavíka vytvářejí jazzové variace vybraných skladeb ze zmíněného CD. Nebo společné CD s názvem RELIC DANCES natočené v roce 2004 s metalovou kapelou SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY.
Hlavním uměleckým záměrem cimbálové muziky je zpracování písňového materiálu, písňové formy způsobem, který co nejvíce podpoří obsahový, textový či jiný význam písně, skladby. Filozofie kapely spočívá především v přiblížení písní širokému spektru posluchačů.

Z historie ...

Historie cimbálové muziky sahá až do roku 1970, kdy byl založen soubor lidových písní a tanců Radošov. Za dobu jeho existence jím prošla řada nadšených muzikantů, tanečníků, tanečnic, choreografů a primášů.