Nabídka

Taneční složka + cimbálová muzika

  • celosouborový program - kombinace regionálních tanců (cimbálová muzika s jedním až sedmi tanečními páry)
  • hodinový pořad souboru a cimbálové muziky „Příběh o lásce a vojně"
  • taneční vystoupení na soukromých akcích


Hudební programy

  • koncertní vystoupení cimbálové muziky
  • vánoční koncerty
  • hudební produkce na společenských akcích, plesech, besedách u cimbálu
  • hudební produkce na firemních či soukromých rautech


Festivalové programy

  • variabilní program
  • výběr programových čísel i délku programu lze po dohodě přizpůsobit potřebám festivalu